08.00 - 17.00 Thứ Hai tới Thứ Sáu

Hotline 24/7 (+84) 0243-999-1515

Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của Nhân Việt

Điều gì làm cho Nhân Việt khác biệt


 1. Cam kết và uy tín: Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Nhân Việt đã không ngừng xây dựng uy tín trên thị trường. Một trong những sự khác biệt của Nhân Việt là luôn thực hiện trọn vẹn cam kết với các Đối tác/Khách hàng

  o Cam kết về tính bảo mật ở cấp độ cao nhất

  o Cam kết về chất lượng dịch vụ tốt nhất

  o Cam kết về sự tận tâm đối với Khách hàng và Doanh nghiệp/Thương hiệu

  o Cam kết đồng hành cùng Đối tác, chia sẻ mọi khó khăn và thách thức

 2. Giải pháp linh hoạt: Nhân Việt cung cấp các giải pháp tổng thể và toàn diện, từ việc định hướng xây dựng bộ máy, định hướng nguồn nhân lực, tư vấn giải pháp, cung cấp lao động theo văn hóa Công ty

 3. Thời gian cung cấp dịch vụ: Ở Nhân Việt chúng tôi cam kết thời gian cung cấp dịch vụ trong thời gian ngắn nhất với hiệu quả cao nhất

 4. Giá trị nhân văn: Chúng tôi xây dựng Nhân Việt theo định hướng con người, ở đó những những giá trị được Nhân Việt tập trung vào con người. Nhân văn trong việc mang lại lợi ích và phát triển toàn diện người lao động cũng như đáp ứng nhu cầu về lao động cho khách hàng/đối tác trên cở sở cùng phát triển

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image