08.00 - 17.00 Thứ Hai tới Thứ Sáu

Hotline 24/7 (+84) 0243-999-1515

Quy Định Bảo Mật

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu và xử lý toàn bộ ở Việt Nam. Nếu bạn truy cập Website Nhân Việt từ một địa điểm nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam thì việc sử dụng được hiểu là bạn đồng ý chuyển dữ liệu của mình ra ngoài địa điểm đó và chuyển tới Việt Nam.

Công ty Cổ phần Tư vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt, công ty sở hữu và điều hành Website Nhân Việt, không chịu trách nhiệm đối với các chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện các chính sách bảo mật của các Website mà bạn kết nối với Website Nhân Việt. Chúng tôi khuyên khích bạn tìm hiểu kỹ các chính sách bảo mật thông tin của các webiste khác để hiểu cách họ thu thập, sử dụng, chia sẻ thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập trên Website Nhân Việt và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập được theo cách khác.

Các thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn

Website Nhân Việt thu thập thông tin liên quan đến bạn theo một số cách từ các mục khác nhau trên website của mình như khi bạn đăng ký sử dụng các tiện ích của Website Nhân Việt, khai thác, truy cập các thông tin trên Website Nhân Biệt, đăng quản cáo tuyển dụng…Nếu bạn liên lạc với chúng tôi, chúng tôi có thể giữ một bản ghi nhớ về sự liên lạc này. Mỗi trang trong phạm vi Website Nhân Việt đều có đường dẫn tới Chính sách Bảo mật này.

Cookies là gì và cách chúng được sử dụng

Là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu khách hàng, Website Nhân Việt có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Một vài tính năng của Website Nhân Việt đòi hỏi bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được.

Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào

Bằng việc truy cập vào Website Nhân Việt để sử dụng các tiện ích hoặc đăng tài thông tin tuyển dụng hoặc đăng ký tài khoản sử dụng…hoặc cung cấp thông tin của mình dưới mọi hình thức cho Website Nhân Biệt, bạn đồng ý để Website Nhân Việt có thể sử dụng thông tin của bạn, dù đó là thông tin cá nhân, nhân khẩu học, tập hợp hay kỹ thuật, đều nhằm mục đích điều hành và cải tiến Website Nhân Việt, tăng cường tiện ích cho người sử dụng hoặc giới thiệu và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do Website Nhân Việt hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại website tuyển dụng của Nhân Việt. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn. Ngoài ra, vào lúc đăng ký, bạn có quyền lựa chọn nhận những thông tin, thông báo và các chương trình khuyến mãi bao gồm nhưng không hạn chế các bản tin miễn phí từ Website Nhân Việt liên quan đến những chủ đề mà bạn có thể đặc biệt quan tâm.

Chúng tôi có một khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

Ai đang thu thập thông tin của bạn

Khi được hỏi về các thông tin cá nhân trên website tuyển dụng của Nhân Việt, có nghĩa là bạn đang chia sẻ thông tin đó với riêng Website Nhân Việt, trừ phi có thông báo cụ thể khác. Tuy nhiên, một số hoạt động do đặc trưng của chúng, sẽ dẫn đến việc thông tin cá nhân của bạn được tiết lộ cho những người sử dụng khác của Website Nhân Việt biết. Ví dụ, khi bạn điền thông tin cá nhân lên bản đăng quảng cáo tuyển dụng, thông tin này nói chung sẽ được gộp trong công việc của bạn, trừ phi có thông báo cụ thể khác.

Thông tin của bạn có thể chia sẻ với ai

Chúng tôi không cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân và nhân khẩu học kết hợp, hoặc thông tin về việc sử dụng Website Nhân Việt của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập…), trừ các trường hợp sau:

1. Chúng tôi có thể cung cấp như vậy cho bên thứ ba nếu bạn đồng ý.

2. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty.

3. Chúng tôi cung cấp thông tin như vậy theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

4. Chúng tôi có thể cung cấp chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba là đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của công ty Nhân Việt, bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong tình huống Công ty CP Tư vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, thì Công ty CP Tư vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt hay người được uỷ thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ thông tin như vậy theo cách khác trong quá trình chuyển giao được toà án về phá sản đồng ý.

5. Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo tuyển dụng hoặc tài khoản xem hồ sơ ứng viên của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của Công ty CP Tư vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt (hay Website Nhân Việt).

Những lựa chọn dành cho bạn khi thu thập, sử dụng và phân phối thông tin cá nhân

Nếu bạn chọn không đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ không thể dùng phần lớn website của Website Nhân Việt.

Bạn cũng có các lựa chọn liên quan tới các cookie. Bằng cách thay đổi các ưu tiên trình duyệt của mình, bạn có thể chọn chấp nhận tất cả các cookie, hay được thông báo khi một cookie được thiết lập, hoặc loại bỏ tất cả các cookie. Nếu bạn chọn loại bỏ tất cả các cookie, bạn sẽ không thể dùng các dịch vụ của Website Nhân Việt có yêu cầu đăng ký sử dụng. Những dịch vụ này bao gồm việc nhận dạng các công việc mới đã được đăng lên từ lần ghé thăm cuối cùng, tự đăng nhập và tính năng kiểm tra danh sách. Bạn vẫn có thể dùng hầu hết các tính năng của website tuyển dụng Nhân Việt ngay cả khi bạn không chấp nhận các cookie.

Bạn có thể truy nhập, cập nhật và xoá thông tin của bạn như thế nào

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các phương tiện đảm bảo thông tin cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật. Bạn có thể hiệu chỉnh hoặc xoá hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào khi nhấn vào liên kết “My profile” hoặc vào hình ảnh do hệ thống cung cấp ngay khi bạn đăng nhập vào. Khi đăng nhập vào hệ thống trong một khoảng thời gian nào đó, dù bạn đang ở đâu trên website tuyển người Website Nhân Việt , thông tin của bạn sẽ được giữ nguyên cho đến khi bạn nhấn chuột vào liên kết “Logoff” là liên kết có thể truy nhập từ màn hình “My Profile”

Những biện pháp phòng ngừa an toàn chống mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin của bạn

Ngoài người quản trị Website Nhân Việt hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của Website Nhân Việt ra, bạn là người duy nhất được truy nhập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép.

Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Website Nhân Việt không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hay qua email tự nguyện. Để bảo đảm an toàn, bạn có thể muốn ra khỏi mạng ngay khi sử dụng xong Website Nhân Việt . Điều này đảm bảo những người khác không thể truy nhập tới thông tin và thư từ cá nhân của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi công cộng như thư viện hay quán cà phê Internet.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, Website Nhân Việt có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

Cách Website Nhân Việt bảo vệ đời tư của trẻ em.

Website Nhân Việt là website có đối tượng độc giả lớn. Trẻ em sẽ phải xin phép bố mẹ trước khi gửi trực tuyến thông tin cá nhân tới ai đó. Website Nhân Việt không thể chia sẻ thông tin cá nhân về những người sử dụng dưới 13 tuổi với bên thứ ba. Ngoài ra, Website Nhân Việt sẽ không gửi bất kỳ email trực tiếp nào đề nghị người sử dụng thông báo họ dưới 13 tuổi.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image