08.00 - 17.00 Thứ Hai tới Thứ Sáu

Hotline 24/7 (+84) 0243-999-1515

- Số lượng cần tuyển: 250 lao động trong đó:
  + Phân xưởng May: 150 công nhân may công nghiệp - sử dụng máy may lập trình điện tử và máy may công nghiệp
  + Phân xưởng Gò: 100 công nhân - công việc đứng máy gò mũi, gò mang, sâu dây, vệ sinh giày
- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên
- Thời gian làm việc từ 7h30 - 17h30 (thêm giờ khi cần), nghỉ ăn trưa 1h.
- Nơi làm việc: xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image