Tìm việc làm

Hiển thị 1-10 trong 12 công việc

Nhân Viên Kỹ Thuật

 • Công nghiệp
 • Tp Hồ Chí Minh
 • 10.000.000 ₫ - 15.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Tp Hồ Chí Minh
 • 15.000.000 ₫ - 18.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Tp Hồ Chí Minh
 • 7.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Iso

 • Công nghiệp
 • Tp Hồ Chí Minh
 • 14.000.000 ₫ - 17.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Thái Nguyên
 • 8.000.000 ₫ - 15.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định

Trưởng Ca Sản Xuất

 • Công nghiệp
 • Tp Hồ Chí Minh
 • 7.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Quảng Nam
 • 12.000.000 ₫ - 18.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Phú Thọ
 • 8.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Tp Hồ Chí Minh
 • 8.000.000 ₫ - 15.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Hà Nội
 • 8.000.000 ₫ - 12.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
Hiển thị 1 - 10 trong 12

Tìm việc theo ngành nghề

Xem thêm

Tìm việc theo tỉnh thành