Tìm việc làm

Hiển thị 1-10 trong 11 công việc
 • Tp Hồ Chí Minh
 • 7.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Sơ Đồ Rập

 • Dệt may - Da giày
 • Tp Hồ Chí Minh
 • 7.000.000 ₫ - 12.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kho

 • Dệt may - Da giày
 • Tp Hồ Chí Minh
 • 7.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Tp Hồ Chí Minh
 • 5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định

Pattern / Cad Manager

 • Dệt may - Da giày
 • Tp Hồ Chí Minh
 • 25.000.000 ₫ - 30.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định

Pattern / Cad Experienced Staffs

 • Dệt may - Da giày
 • Tp Hồ Chí Minh
 • 17.000.000 ₫ - 18.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

 • Dệt may - Da giày
 • Tp Hồ Chí Minh
 • 8.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Fit Test

 • Dệt may - Da giày
 • Tp Hồ Chí Minh
 • 7.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kho Vật Tư

 • Dệt may - Da giày
 • Tp Hồ Chí Minh
 • 7.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Bắc Giang
 • 7.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
Hiển thị 1 - 10 trong 11

Tìm việc theo ngành nghề

Xem thêm

Tìm việc theo tỉnh thành