Tìm việc làm

Hiển thị 1-10 trong 13 công việc
 • Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 10.000.000 ₫ - 12.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 10.000.000 ₫ - 12.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 20.000.000 ₫ - 30.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Điện - Làm Việc Tại Vũng Tàu

 • Điện - Điện tử - Điện lạnh
 • Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 10.000.000 ₫ - 12.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 11.000.000 ₫ - 18.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 11.000.000 ₫ - 18.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 20.000.000 ₫ - 23.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 15.000.000 ₫ - 23.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư QS

 • Xây dựng
 • Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 11.000.000 ₫ - 18.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 6.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
Hiển thị 1 - 10 trong 13

Tìm việc theo ngành nghề

Xem thêm

Tìm việc theo tỉnh thành