Tìm việc làm

Hiển thị 1-10 trong 15 công việc
 • Đồng Nai
 • 20.000.000 ₫ - 25.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Đồng Nai
 • 15.000.000 ₫ - 20.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Đồng Nai
 • 15.000.000 ₫ - 25.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Đồng Nai
 • 15.000.000 ₫ - 20.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định

Kiến Trúc Sư

 • Xây dựng
 • Đồng Nai
 • 10.000.000 ₫ - 15.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Đồng Nai
 • 10.000.000 ₫ - 13.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Đồng Nai
 • 8.000.000 ₫ - 12.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thu Mua 采购人员

 • Hành chính - Văn phòng
 • Đồng Nai
 • 10.000.000 ₫ - 15.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Đồng Nai
 • 7.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
 • Đồng Nai
 • 7.000.000 ₫ - 11.000.000 ₫
 • Toàn thời gian cố định
Hiển thị 1 - 10 trong 15

Tìm việc theo ngành nghề

Xem thêm

Tìm việc theo tỉnh thành